Item ID : V-44

Item Name: 生日花束, 週年紀念花束, 畢業花束, 典禮獻花, 日常花束

Description :
10枝藍色玫瑰, 美女櫻, 滿天星, 荷蘭白色鬱金香
淺藍色繡球 & 尤加利葉


售價 : HKD 1,480.00

QTY :