Item ID : MFU-101

Item Name: 追思花籃, 悼念花籃, 帛事花籃

Description :
日本白色麝香, 白色香水百合, 綠掌, 桔梗, 象牙白玫瑰,
香檳色玫瑰, 尤加利葉 & 襯葉
新款木架 : 約6-7呎高


售價 : HKD 1,180.00

QTY :