Item ID : MFU-601

Item Name: 心形花圈 心形花牌 心型花圈 心型花牌 喪禮花圈花牌

Description :
[心形花圈] 白菊, 象牙白玫瑰, 滿天星, 白百合
小白菊 & 襯葉 (約5-6呎高)


售價 : HKD 1,580.00

QTY :