Item ID : MFU-707

Item Name: 帛事花圈花牌, 悼念花圈, 喪禮花牌, 殯儀花圈

Description :
[圓形花圈] 馬來西亞白色大波菊, 桔梗, 蕙蘭, 玫瑰, 小菊,
綠色西施菊 & 綠毛球 (約2-3呎高)


售價 : HKD 2,080.00

QTY :