Item ID : MFU-711

Item Name: 白事花圈花牌 悼念花牌花圈 喪禮花牌 殯儀花圈

Description :
[圓形花圈] 馬來西亞白色大波菊, 白玫瑰, 小白菊,
火鳳凰, 尤加利葉 & 襯葉 (約2-3呎高)


售價 : HKD 1,380.00

QTY :