Item ID : MFU-74

Item Name: 喪禮悼念, 白事花圈, 安息禮拜花圈花牌

Description :
[ 圓形花圈] 12枝馬來西亞白色大波菊, 火鳳凰, 小白菊,
白色太陽菊, 淺藍色繡球 & 尤加利子 ( 約5-6呎高)


售價 : HKD 1,880.00

QTY :